سخنگوی سازمان انرژی اتمی: فروش آب سنگین به روسیه نهایی شده است

 سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت: فروش آب سنگین به روسیه نهایی شده است.

به گزارش ایلنا، بهروز کمالوندی با بیان اینکه آب سنگین به ظرفیت خوبی از تولید رسیده، گفت: ما می‌توانیم یا افزایش کمّی دهیم یا کیفیت را افزایش دهیم. باید توجه داشت  که نیاز کشور کم است. ما بعد از فروش به آمریکا، ۱۷۰ تن آب سنگین داریم. فروش آب سنگین به روسیه تقریبا نهایی شده است. میزان خلوص آب سنگین ما از ۹۹.۸ به ۹۹.۹۵ ارتقا یافته است.

جدیدترین اخبار اقتصادیXبستن تبلیغات