دریافت یارانه از موسسه اعتباری ملل امکان پذیر شد

موسسه اعتباری ملل به شبکه پرداخت یارانه ها پیوستموسسه اعتباری ملل با ارسال پیامکی به مشتریان خود خبر از پیوستنش به شبکه واریز یارانه ها داد.

به گزارش روابط عمومی، مشتریان موسسه اعتباری ملل می توانند با مراجعه به شعب این موسسه شماره حساب اعلامی به بانک مرکزی جهت واریز یارانه ها را تغییر داده و شماره حساب موسسه اعتباری ملل را وارد کنند.

با این تغییر واریز یارانه ها به حساب اعلام شده در موسسه اعتباری ملل واریز خواهد شد.


جدیدترین اخبار اقتصادیXبستن تبلیغات