علی اصغر محمدی مدیرکل جدید امور ایرانیان خارج از کشور وزارت خارجه شد

علی اصغر محمدی مدیرکل جدید امور ایرانیان خارج از کشور وزارت خارجه شد

سفیر پیشین ایران در فیلیپین به عنوان مدیرکل امور ایرانیان خارج از کشور وزارت امور خارجه منصوب شد.

به گزارش ایلنا، علی اصغر محمدی، سفیر پیشین ایران در فیلیپین به عنوان مدیرکل جدید  امور ایرانیان خارج از کشور وزارت خارجه منصوب شد. 

تا پیش از محمدی، سیدجواد قوام شهیدی، مسئولیت اداره امور ایرانیان امور خارج از کشور را برعهده داشت که طی هفته‌های گذشته به عنوان سفیر ایران در گرجستان انتخاب و طی هفته‌های آینده راهی تفلیس خواهد شد. 


جدیدترین اخبار اقتصادیXبستن تبلیغات