انتصاب جدید در وزارت خارجه

سفیر پیشین ایران در فیلیپین، به عنوان مدیرکل امور ایرانیان خارج از کشور وزارت امور خارجه منصوب شد.


خبرگزاری ایسنا: با توجه به انتخاب سیدجواد قوام شهیدی مدیرکل پیشین امور ایرانیان خارج از کشور وزارت خارجه به عنوان سفیر جدید ایران در  گرجستان، علی اصغر محمدی سفیر پیشین ایران در فیلیپین به عنوان مدیر کل جدید این بخش از وزارت خارجه انتخاب شد.

 سیدجواد قوام شهیدی ظرف چند هفته آینده راهی محل ماموریت جدید خود خواهد شد.

جدیدترین اخبار اقتصادیXبستن تبلیغات