تمدن اسلام و ايران همواره در معرض تهاجم بوده است

علي‌اكبر ولايتي با اشاره به اينكه متأسفانه تمدن اسلام و ايران همواره در معرض تهاجم دشمنان بوده است، حمله مغول‌ها را به ايران ناشي از تحريك واتيكان دانست. جلسه اخير كميته فرهنگ و تمدن اسلام و ايران شوراي عالي انقلاب فرهنگي به رياست علي اكبر ولايتي در محل دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي برگزار شد. ولايتي در اين جلسه ضمن تأكيد بر لزوم حفاظت از ميراث معنوي تمدن ايراني- اسلامي گفت: شهر اصفهان به عنوان يك نمونه از شهرسازي تمدن ايران اسلامي بايد به صورت جزئي مورد مطالعه دقيق قرار گيرد. وي افزود: در نگاه اسلامي به شهرسازي، شهر به عنوان «زيست بوم» شامل همه ابعاد مادي و معنوي زندگي انسان است. عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي ادامه داد: برخي از بناهاي ساخته شده در شهر اصفهان از منظر معماري هنوز هم اعجاب‌انگيز هستند. رئيس كميته فرهنگ و تمدن اسلام و ايران گفت: با اشاره به اينكه متأسفانه تمدن اسلام و ايران همواره در معرض تهاجم دشمنان بوده است، افزود: كليساي كاتوليك واتيكان و پاپ با تحريك مغول‌ها براي حمله جهان اسلام در يك برهه زماني، جهان اسلام را از دو جبهه با جنگ‌هاي خونين درگير كردند.

عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي ادامه داد: در اين برهه كه جهان اسلام از جبهه شرق با مغولان درگير شده بود، از جبهه غرب نيز درگير جنگ‌هاي صليبي شد. در اين جلسه، اعضا به بيان نظرات و پيشنهادهاي خود درباره «ميراث فرهنگي ناملموس» و «همايش زكرياي رازي» پرداختند. همچنين گزارشي هم درباره اقدامات صورت گرفته به منظور حفاظت از ميراث ناملموس فرهنگي در كنوانسيون‌هاي بين‌‌المللي مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در اين گزارش با اشاره به دغدغه و توجه جامعه جهاني به موضوع حفظ ميراث فرهنگي پس از جنگ جهاني دوم، برخي از كنوانسيون‌ها و مقاوله‌نامه‌هاي بين‌المللي امضا شده در اين زمينه مورد اشاره قرار گرفت؛ ضمن آنكه با اشاره به ثبت 10 اثر از طرف كشورمان در بخش ميراث معنوي نزد مراجع بين‌المللي، برخي از تلاش‌ها براي افزايش سهم كشورمان در اين حوزه نيز تشريح شد. در بخش ديگري از اين گزارش، با اشاره به برخي از جلوه‌هاي فناوري حفر قنات در كشورمان، روند ثبت برخي از قنات‌هاي كشورمان به عنوان يكي از جلوه‌هاي بارز تمدن اسلامي‌ـ ايراني بررسي شد.
در پايان جلسه نيز اعضاي كميته فرهنگ و تمدن با تأكيد بر لزوم تلاش بيشتر براي ثبت و حفاظت آثار فرهنگي، معرفي اين آثار به جهانيان را نيز مورد تأكيد قرار دادند.

[ منبع این خبر سایت جوان آنلاین، فرهنگی می باشد، برای مشاهده متن اصلی خبر روی این قسمت کلیک کنید ]

جدیدترین اخبار اقتصادی